Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN GREEN MOBILE

Condities werkend toestel


Werkende waarde (technische staat ok)

Tijdens het aanmeldproces wordt gevraagd per toestel de volgende tests uit te voeren:
 1. Het toestel start op.
 2. Het toestel heeft een goed en werkend LCD scherm (niet gebroken of lekkend).
 3. Het toetsenbord/ touchscreen en andere knoppen zijn werkend.
 4. Het toestel heeft een werkende batterij.
De volledige waarde ontvangt u als aan de criteria voor de technische staat is voldaan en tevens aan de volgende punten is voldaan:
 • Er kan met het toestel gebeld worden.
 • Het toestel is in originele staat met originele onderdelen en imei-sticker.
 • Eventuele wachtwoorden, toestel- of patrooncodes zijn verwijderd.
 • Het toestel en behuizing vertoont geen schade, barsten, gebroken of missende delen of onderdelen die los zitten.
 • Het scherm is niet gebroken en vertoont geen lekkage, strepen of dode pixels.
 • Bij Apple producten waarop IOS7 of hoger is geïnstalleerd dient de functie 'Zoek mijn iPhone/iPad' verwijderd zijn.
Verder varieert de waarde bij een technisch goede staat afhankelijk van de cosmetische staat van het toestel. Die combinatie bepaalt de uiteindelijke waarde.

Niet-werkende waarde (Technische staat niet ok)

Voldoet een toestel niet aan bovenstaande condities dan geldt een lagere waarde. Let op: voor toestellen die als total loss worden beschouwd geldt géén waarde (zie de volgende paragraaf). 

Géén waarde

Toestellen met ernstige schade gelden als total loss, en hier kan geen waarde voor worden uitgekeerd. Hieronder vallen onder andere maar niet uitsluitend:
 • Toestellen met vochtschade/waterschade.
 • Toestellen met ernstige schade aan het scherm of behuizing (gaten, scheuren, breuken, barsten, diepe krassen etc.)
 • Toestellen met ontbrekende en/of loszittende onderdelen.
 • Toestellen waar aan gewerkt is door derden, niet-gecertificeerde personen (bijv. te zien aan ontbrekende of dolgedraaide schroefjes, niet-originele onderdelen etc.).
Neem bij twijfel vooraf contact op met de klantenservice als u nog vragen heeft: info@greenmobile.nl of +31 (0)85 0282828

Verwerking en retour

Na verwerking ontvangt u een bericht per email met het verwerkingsrapport. Bij geconstateerde afwijkingen ten opzichte van de aanmelding is in het rapport een nieuw voorstel opgenomen. Hierop geldt een reactietermijn van 7 dagen. Indien wij binnen 7 dagen geen reactie hebben ontvangen, zal de voorgestelde waarde worden uitgekeerd.

Wilt u een toestel retour, omdat u het niet eens bent met de uitkomst, dan geldt een bedrag van € 12,50 voor behandeling- en verzendkosten per bonnummer.

Hergebruik en recycling

Mobiele telefoons en de batterijen bevatten verschillende schadelijke metalen zoals lood, cadmium, lithium, enz. Met het hergebruik sparen we het milieu en de natuurlijke grondstoffen. Wij garanderen dat waar mogelijk alle toestellen worden hergebruikt of anders gerecycled volgens de Europese richtlijnen vastgelegd in de “WEEE directive” 

Vergoedingen

De waarde van het toestel op het moment van aanmelden is gegarandeerd voor een periode van twee weken na aanmelding. 
Voor toestellen die wij na de periode van twee weken na aanmelding ontvangen en van toestellen die niet vooraf zijn aangemeld, zullen de dan geldende waarden worden uitgekeerd. De vergoedingen zijn netto bedragen.

Prijswijzigingen en type- en/of drukfouten voorbehouden.

Aanmeldingen

Als na ontvangst van het toestel blijkt dat de aanmelding niet overeenkomt met het merk en model dat is ingestuurd, ontvangt u de vergoeding die hoort bij het ontvangen toestel. Indien tijdens de registratie en test, afwijkende test resultaten worden geconstateerd, zal de vergoeding worden aangepast op basis van ons test resultaat. Bij afwijkingen in de test, wordt het toestel nogmaals getest met andere batterijen en of lader. De uitspraak van GREEN MOBILE is bindend voor het eindresultaat.

Wilt u het toestel retour omdat u het niet eens bent met de uitkomst, dan geldt een bedrag van € 12,50 voor handeling- en verzendkosten.

Verzending

De toestellen kunt u, binnen Nederland en België, sturen naar het adres dat onder "Verzendopties" staat vermeld. Tevens staan daar details vermeld over de juiste verpakking.

Verstuurt u uw toestel naar ons postbus adres, dan zijn de kosten voor eigen rekening. In geval van verzekerd versturen maakt u gebruik van de adressen zoals bij de eerder genoemde menu-optie vermeld.

Annulering verkoop

Met het aanmelden en het verzenden of afhalen, bent u akkoord gegaan met deze voorwaarden en verkoop van één of meerdere toestellen aan GREEN MOBILE

Als u een toestel retour wenst, dan dient u dit binnen 24 uur na aanmelding kenbaar te maken door een bericht te sturen naar info@gsmloket.com en naast uw adresgegevens ook het bonnummer en de toestelgegevens te vermelden.

Accessoires, Sim- en/of geheugenkaart

In het verwerkingsproces worden eventueel meegestuurde verpakkingen, accessoires, sim- en/of geheugenkaarten direct verwijderd en op milieuvriendelijke wijze vernietigd om misbruik te voorkomen.

Toestelgegevens

U bent zelf verantwoordelijk om eventuele persoonlijke of vertrouwelijke gegevens, wachtwoorden en andere beveiligingscodes uit uw toestel te verwijderen.

Aansprakelijkheid

GREEN MOBILE koopt uw toestel(len) en is niet verantwoordelijk voor eventuele contractuele of andere verplichtingen die zijn aangegaan bij de aanschaf van het toestel door u.

Bij de registratie en test in ons warehouse wordt ook een controle uitgevoerd op mogelijke fraude of diefstal op basis van het imeinummer. Mocht hiervan sprake zijn, dan worden al uw geregistreerde gegevens overgedragen aan de betreffende instanties. 

Betaling

Betaling geschiedt binnen 24 uur na ontvangst en registratie van de toestellen in ons warehouse.
Voor een juiste afhandeling en overboeking van het totaalbedrag, is een correcte registratie van uw bankrekeningnummer en andere gegevens van belang.

Uw gegevens worden alleen voor de afhandeling van deze transactie gebruikt of om u op de hoogte te houden van eventuele acties.

Geschillen

Eventuele klachten over het product zullen in eerste instantie door GREEN MOBILE in behandeling worden genomen.  
a. Alle geschillen omtrent deze overeenkomst zullen worden beslecht door een bevoegde Nederlandse rechter. 
b. Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.

Opgemaakt: februari 2016