Technische staat

Condities toestel

Werkende waarde (Technische staat ok)

Het product voldoet aan de volgende voorwaarden:

Niet-werkende waarde (technische staat niet ok)

Voldoet een product niet volledig aan bovenstaande condities dan geldt de "niet werkende" waarde. Let op: producten die als total loss worden beschouwd hebben géén waarde (zie de volgende paragraaf).

Géén waarde

Producten met ernstige schade worden als total loss beoordeeld. Daarvoor kan geen waarde voor worden uitgekeerd. Hieronder vallen onder andere maar niet uitsluitend:

Neem bij twijfel vooraf contact op met de klantenservice als u nog vragen heeft: info@greenmobile.nl of +31 (0) 85 0282828

Verwerking en retour

Na verwerking ontvangt u een bericht per email met het verwerkingsrapport.Bij geconstateerde afwijkingen ten opzichte van de aanmelding is in het rapport een nieuw voorstel opgenomen. Hierop geldt een reactietermijn van 7 dagen. Indien wij binnen 7 dagen geen reactie hebben ontvangen, zal de voorgestelde waarde worden uitgekeerd.

Wilt u een product retour, omdat u het niet eens bent met ons voorstel, dan geldt een bedrag van € 12,50 voor behandeling- en verzendkosten per bonnummer.